אודות

האגודה הישראלית לגיל המעבר, כמו אגודות אחרות, נמצאת במצב ייחודי שלא קיים בשום נושא רפואי אחר. האגודה מתמודדת עם אוירה רפואית וציבורית ששוללת ללא הצדקה את הבסיס הטיפולי המדעי לנושא גיל המעבר, דבר שהביא לנזק לא רק לאיכות החיים בגיל המעבר אלא גם לבריאות לטווח ארוך של האישה המבוגרת. כתוצאה מכך, הרוב המכריע של הפעילות הוא להביא ל"רהביליטציה" של הטיפול ההורמונלי.

האחראי העיקרי לאווירה הזו הוא פרסום מחקרי ה-WHI בשנת 2002 שהביא לאי הבנות בסיסיות לגבי החשיבות והסיכון של הטיפול ההורמונלי. מאז, למדנו את מגבלות המחקרים האלה ובנוסף, התפרסמו מחקרים רבים נוספים. את תיקון המסר השלילי מנסה האגודה להביא בשנים האחרונות. משנת 2002 הפך נושא הטיפול ההורמונלי לא רק לנושא רפואי מרכזי אלא גם פוליטי, חברתי וכלכלי.

לציין שהגישה השלילית לטיפול ההורמונלי היא מולטי-דיסציפלינרית. ההתמודדות היא לא רק עם גינקולוגים אלא גם עם רופאי משפחה, אונקולוגים, אורתופדים וכירורגים. בשל כך האגודה עדיין לא נחשבת כגורם המקצועי בנושא הטיפול באישה בגיל המעבר. לכל דיסציפלינה רפואית גישה משלה שאיתה מנסה האגודה להתמודד למען בריאות האישה המבוגרת.

הגישה הנפוצה כיום היא שהשינויים ההורמונליים שמתרחשים בגיל המעבר לא מוגדרים כמחלה ולכן אין צורך בטיפול. לכן גם יש קושי לשתף דיסציפלינות רפואיות בתכנון טיפול רפואי כאשר בעצם לא קיימת מחלה.
בחברה המודרנית בישראל, נשים בגיל המעבר נמצאות בשיא הקריירה וכל עזרה יכולה להשפיע משמעותית על החברה כולה.

מטרות:

האתגר הרפואי בטיפול באישה המתבגרת גדל, רוב הנשים בארץ יחיו לאחר המנופאוזה, ומספרם גדל מדי שנה. המשמעות המיידית והמאוחרת של גיל המעבר חשובה ביותר הן לאיכות החיים של האישה והן של בריאות כלל החברה בישראל. השפעת הסימפטומים על איכות החיים יכולה להיות משמעותית ביותר כפי שהוכיח סקר שנעשה ע"י החברה. בנוסף, ידע רב מצטבר לגבי המשמעות הקלינית של המצב ההורמונלי של גיל המעבר שאחראי להאצה בהופעת מחלות כרוניות שונות. מטרות האגודה, לכן, הם להגדיל את המודעות לחשיבות שני הנושאים האלה.

אין כוונת האגודה להגדיר את גיל המעבר כמחלה אלא כמצב פיזיולוגי שטיפול נכון יכול להביא לתועלת רבה עם מינימום נזק. החברה רואה חשיבות רבה במיזוג כל הדיסציפלינות שמעורבות בבריאות האישה המבוגרת. החברה רואה חשיבות רבה בהפרכת דעות קדומות, חוסר דיוקים וחוסר ידע מעמיק לגבי הטיפול ההורמונלי החליפי. החברה מעודדת ביצוע מחקרים בנושאים הקשורים לבריאות האישה המבוגרת.

חברי ועד האגודה

פרופ' ברי קפלן – נשיא
ד"ר גדעון קופרניק – סגן נשיא
ד"ר מיכאל הירש – מזכיר
ד"ר יאיר פרנקל – גזבר
פרופ' אמנון בזזינסקי – אחראי אקדמי
ד"ר עמוס בר – חבר ועד
ד"ר מיכאל הירש – חבר ועד