גיל המעבר 28.12.2017

פעילות גופנית והשפעתה על תסמיני גיל המעבר

ניתוח הקשר שבין פעילות גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה לתסמיני אל-וסת וההשפעה הכללית של פעילות גופנית עצימה

מחקר שהקיף כ-200 נשים באל-וסת מצא כי פעילות גופנית בעצימות בינונית-גבוהה אמנם מנעה ורטיגו והלמות לב, וכי גמישות של פלג הגוף העליון, חוזק פלג הגוף התחתון וסיבולת לב ריאה נקשרו למניעת הפרעות שונות כגון עייפות, ורטיגו, פרסתזיה, כאבי מפרקים ועוד, אך לא נמצאה כל השפעה של פעילות גופנית עצימה על תסמיני אל-וסת.

המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי היתה לנתח את הקשר שבין פעילות גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה לתסמיני אל-וסת ואת ההשפעה הכללית של פעילות גופנית עצימה. המטרה המשנית היתה להעריך את הקשר של מרכיבים שונים של כושר גופני לתסמיני האל-וסת.

במחקר חתך זה השתתפו 191 נשים באל-וסת מדרום ספרד בגילאי 45-60 (גיל ממוצע: 52.6 ± 5.4 שנים). מדד האל-וסת של בלאט-קופרמן שימש להערכת תסמיני אל-וסת. פעילות גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה הוערכה אובייקטיבית ותועדה במד-תאוצה (accelerometry). כושר גופני הוערך באמצעות סוללת בדיקות כושר למבוגרים (Senior Fitness Test) ומבחני כוח אחיזה (handgrip strength) ו- sit-and-reach.

לאחר תיקנון למספר משתנים מתערבים, נמצא כי פעילות גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה נקשרה באופן הפוך רק לוורטיגו (r=0.185-, p<0.05) ולהלמות לב (r=0.148-, p<0.05). גמישות של פלג הגוף העליון נקשרה באופן הפוך לציון כללי במדד באל-וסת של בלאט-קופרמן (r=0.147-, p<0.05) וכן לוורטיגו (r =0.230-, p<0.01) וכאבי מפרקים (r =0.168-, p<0.05). חוזק השרירים בפלג הגוף התחתון נקשר לעצבנות נמוכה (r=0.171-, p<0.05). סיבולת לב-ריאה נקשרה באופן הפוך לפרסתזיה (r=0.158-, p<0.05), ורטיגו (r=0.219-, p<0.01), עייפות (r=0.159-, p<0.05) וכאבי מפרקים (r=0.180-, p<0.05).

הממצאים העיקריים של המחקר מעידים על קשר חלש בין פעילות גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה שנמדדה אובייקטיבית ובין תסמיני אל-וסת. ניתוחי גישוש מציעים כי גמישות פלג הגוף העליון קשורה להשפעה כללית פחותה יותר על האל-וסת, בעוד שפעילות גופנית עצימה ומרכיבי כושר גופני לא נקשרו לתסמינים וזומוטוריים.

מקור:

Association of objectively measured physical activity and physical fitness with menopause symptoms. The Flamenco Project
Aparicio VA, Borges-Cosic M, Ruiz-Cabello P, Coll-Risco I, Acosta-Manzano P, Špacírová Z, Soriano-Maldonado A.
Climacteric. 2017 Oct;20(5):456-461. doi: 10.1080/13697137.2017.1329289. Epub 2017 Jun 3.

נושאים קשורים:  תסמיני גיל המעבר,  אל וסת,  פעילות גופנית,  ורטיגו,  כאבי מפרקים,  עייפות,  פרסתזיה,  מחקרים
תגובות