סרטן ערמונית 26.04.2018

טיפול באבירטרון אצטט ואנזלוטמיד בסרטן ערמונית עמיד לסירוס

אבירטרון אצטט (זייטיגה) עשוי להיות ההתערבות המיטבית עבור מטופלים עם CRPC לאחר כישלון טיפול בדוסטקסל (טקסוטר)

מטה-אנליזה בייסיאנית שביקשה למצוא את הטיפולים המיטביים עבור סרטן ערמונית עמיד לסירוס שנכשל להגיב לכימותרפיה על בסיס דוסטקסל, חשפה כי אבירטרון אצטט (זייטיגה) מביא לשיפור הגדול ביותר בהישרדות הכללית ונקשר לפרופיל בטיחות מצוין, בעוד שאנזלוטמיד (אקסטנדי) מביא לשיפור הגדול ביותר בהישרדות ללא התקדמות ובתגובה לטיפול.

רוב המטופלים שמקבלים כימותרפיה על בסיס דוסטקסל (Docetaxel - Taxotere) לטיפול בסרטן ערמונית עמיד לסירוס (castration-resistant prostate cancer - CRPC) יחוו בסופו של דבר התקדמות של המחלה וההתערבויות המיטביות עבור מטופלים אלו עדיין שנויות במחלוקת. מטרת מחקר זה היתה להעריך את היעילות הקלינית והבטיחות של התערבויות תרופתיות עבור מטופלים עם CRPC שמחלתם התקדמה לאחר כימותרפיה על בסיס דוסטקסל.

בוצעו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה רשתית בייסיאנית של הספרות המקצועית, לפי השיטות הסטנדרטיות. בוצע חיפוש במאגרי המידע האלקטרוניים הגדולים, ביניהם PubMed, Web of Science ו-Embase, עד ינואר 2017. יחסי סיכון (hazard ratios – HRs) ויחסי סיכוי (odds ratios – ORs) עם 95% רווח מהימנות (credible intervals – Crls; המקביל של רווח בר סמך בסטטיסטיקה בייסיאנית) שימשו להערכת הקשר.

17 מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית, אשר בחנו בסך הכל 14 התערבויות שונות בקרב 12,347 מטופלים, נכללו במטה-אנליזה. בהשוואה לזרועות הביקורת, אבירטרון אצטט (Abiraterone Acetate - Zytiga)י(HR: 0.70, 95% Crl: 0.63-0.79), קבזיטקסל (Cabazitaxel - Jevtana)י(HR: 0.70, 0.51-0.95) ואנזלוטמיד (Enzalutamide - Xtandi)י(HR: 0.63, 0.53-0.75) הראו יתרונות דומים מבחינת ההישרדות הכללית. אנזלוטמיד הפגין עליונות מבחינת ההישרדות ללא התקדמות ותגובה באנטיגן הספציפי לערמונית (PSA) והיה עם הסבירות הגבוהה ביותר להיות מדורג במקום הראשון.

זאת ועוד, ניתוח רגישות חשף כי אבירטרון אצטט (HR: 0.71, 0.63-0.78) נראה כהתערבות היעילה ביותר בדירוג במקום הראשון מבחינת ההישרדות הכללית בהשוואה לזרועות הביקורת, ואחריו דורגו קבזיטקסל וצטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux). מנגד, אבירטרון אצטט היה ללא רעילויות מובהקות בהשוואה לזרועות הביקורת (OR: 0.86, 95% Crl: 0.35-2.03).

תוצאות אלו מראות כי אבירטרון אצטט (זייטיגה) עשוי להיות ההתערבות המיטבית עבור מטופלים עם CRPC לאחר כישלון טיפול בדוסטקסל (טקסוטר), עם סבילות מתקבלת. יש צורך במחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית וסקירות שיטתיות בכדי לאמת את הממצאים הללו.

מקור:

J Cancer. 2018 Jan 11;9(4):690-701. doi: 10.7150/jca.22365. eCollection 2018.

Efficacy and safety of different interventions in castration resistant prostate cancer progressing after docetaxel-based chemotherapy: Bayesian network analysis of randomized controlled trials.

Zhao Y1, Huang H2, Chen C2,3, Liu H2, Liu H2,3, Su F2,3, Bi J2,3, Lam TB4, Li J1, Lin T2,3, Huang J2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית עמיד לסירוס,  אבירטרון אצטט,  זייטיגה,  טקסוטר,  קבזיטקסל,  ג'בטאנה,  אנזלוטמיד,  אקסטנדי,  תגובה לטיפול,  PSA,  ארביטוקס
תגובות