סרטן ערמונית 27.05.2018

ביופסיה מהערמונית שנתיים לאחר טיפול רדיותרפי כמנבאת תוצאים עתידיים

מחקר זה נועד בכדי לבחון את תוצאות הביופסיה מן הערמונית שנתיים לאחר טיפול רדיותרפי כגורם מנבא אשר יאפשר לתכנן התערבויות מוקדמות

ביופסיה של סרטן הערמונית

החשיבות של מעקב על ידי ביופסיה שנתיים לאחר רדיותרפיה נותרה לא ברורה. מטרת החוקרים במחקר זה הינה לבחון את הערך של לקיחת הביופסיה שנתיים לאחר הטיפול במסגרת מחקר מבוקר של העלאת מינון הרדיותרפיה.

בין השנים 1998 ו-2001, 843 גברים עם סרטן מקומי בערמונית חולקו באופן אקראי לקבוצת ביקורת שקיבלה 64 Gy וכן לקבוצה שקיבלה טיפול מוגבר 74 Gy של רדיותרפיה קונפורמלית (conformal radiotherapy- CFRT) במסגרת ניסוי MRC RT01 עם שילוב של 3-6 חודשים של טיפול משלים עם מניעת אנדרוגן. ביופסיה של הערמונית תוכננה לאחר שנתיים מתחילת ה-CFRT בגברים מתאימים.

ביופסיות נלקחו מ-312/843 מטופלים לאחר שנתיים. 177 מטופלים נכללו בקבוצת הפרוטוקול עם מעקב חציוני של 7.8 שנים מהביופסיה. (Prostate specific antigen (PSA חציוני בזמן הביופסיה היה 0.5 נ"ג/מ"ל.

64 אירועים של bPFSי(biochemical progression free survival) דווחו: 46/145 (32%) במטופלים עם ביופסיה שלילית, 6/18 (33%) חשודה ו-12/14 חיובית. ביופסיה חיובית נמצאה כפרוגנוסטית ל-bPFS גרוע ומתקדם, בהשוואה לביופסיות שליליות או חשודות, יחס סיכונים = 4.81 (רווח בר-סמך 95%: 2.50-9.26, מובהקות < 0.001).

הערכת השרידות הייתה יחס סיכונים = 1.58 (רווח בר-סמך 95%: 0.52-4.68, מובהקות = 0.42). ערך ה-PSA לאחר שנתיים היה 1.01-2.09 נ"ג/מ"ל וכן נמצא גם הוא כקשור לכשל של PSA (יחס סיכונים = 2.71, רווח בר-סמך 95%: 1.98-3.71), אירועי ה-bPFS (יחס סיכונים – 2.45, רווח בר-סמך 95%: 1.81-3.32) ושרידות לאחר סרטן הערמונית (יחס סיכונים = 2.87, רווח בר-סמך 95% 1.08-7.64) בהשוואה ל-PSA שווה או קטן מ-1.0 נ"ג/מ"ל.

לסיכום, ביופסיות שנלקחו מהערמונית שנתיים לאחר רדיותרפיה הינן בעלות ערך מוגבל במטופלים עם PSA מבוקר אך הן ביופסיות חיוביות והן PSA גבוה הינם קשורים באופן ישיר לאירועי bPFS בעתיד. מדיניות של ביופסיות נבחרות עשויה לספק הזדמנויות עבור התערבויות מוקדמות.

מקור:

Iliyya, A.K. et al. (2018) European Urology. 73(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הערמונית,  ביופסיה,  רדיותרפיה,  PSA,  bPFS
תגובות