סרטן המעי הגס 10.07.2018

השפעת Fruquintinib בהשוואה לפלצבו על הישרדות חולי סרטן מעי גס גרורתי

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את היעילות והבטיחות של fruquintinib פומי, מעכב VEGFR, כקו טיפול שלישי או יותר למטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי

למטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי ישנן אפשרויות טיפול בעלות יעילות וסבילות מוגבלים בלבד.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את היעילות והבטיחות של fruquintinib פומי, מעכב VEGFR - Vascular endothelial growth factor receptor, כקו טיפול שלישי או יותר למטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי.

המחקר, מחקר ה-FRESCOי(Fruquintinib Efficacy and Safety in 3+ Line Colorectal Cancer Patients) היה מחקר קליני אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, רב מרכזי (28 בתי חולים בסין), פאזה 3.

מדצמבר 2014 עד מאי 2016, נסקרו 519 מטופלים בגיל 18 עד 75 שסבלו מסרטן מעי גס גרורתי שהתקדם לאחר לפחות 2 קווי טיפול של כימותרפיה אבל לא קיבלו טיפול במעכב VEGFR.י416 מטופלים התאימו לקריטריונים להכללה במחקר ורובדו על פי טיפול אנטי VEGF קודם וסטטוס K-ras. המעקב נמשך עד ינואר 2017.

המטופלים חולקו אקראית ביחס 2:1 לקבלת fruquintinib במינון 5 מ"ג (278 מטופלים) או פלצבו (138 מטופלים) במתן פומי, פעם ביום במשך 21 ימים, ולאחר מכן 7 ימי הפסקה במחזורים של 28 ימים, עד להתקדמות המחלה, סבילות בלתי נסבלת או פרישה מהמחקר.

התוצא הראשוני היה הישרדות כללית. תוצאי מפתח משניים לבדיקת יעילות היו הישרדות ללא התקדמות המחלה (זמן מהרנדומיזציה להתקדמות המחלה או תמותה), שיעור תגובה אובייקטיבית (תגובה מלאה או חלקית) ושיעור השליטה במחלה (תגובה מלאה או חלקית או תיעוד על מחלה יציבה לפחות 8 שבועות לאחר הרנדומיזציה). הוערך גם משך התגובה. תוצאי בטיחות כללו תופעות לוואי הקשורות לטיפול.

מתוך 416 מטופלים שעברו חלוקה (גיל ממוצע 54.6; 161 [38.7%] נשים), 404 (97.1%) השלימו את המחקר. הישרדות כללית חציונית הייתה ארוכה יותר משמעותית עם fruquintinib בהשוואה לפלצבו (9.3 חודשים [95%CI 8.2-10.5] בהשוואה ל-6.6 חודשים [(95%CI 5.9-8.1]),י(Hazard ratio (HR לתמותה 0.65 (95%CI 0.51-0.83 ; p<0.001). הישרדות ללא התקדמות המחלה החציונית הייתה גם כן ארוכה יותר עם fruquintinibי(3.7 חודשים [95%CI 3.7-4.6] בהשוואה ל-1.8 חודשים [95%CI 1.8-1.8]).יHR להתקדמות המחלה או תמותה – 0.26 (95%CI 0.21-0.34 ; p<0.001).

תופעות לוואי הקשורות לטיפול בדרגה 3 או 4 אירעו ב-61.2% (170) מהמטופלים שקיבלו fruquintinib ו-19.7% (27) מהמטופלים שקיבלו פלצבו. תופעות לוואי חמורות דווחו על ידי 15.5% (43) מהמטופלים בקבוצת ה-fruquintinib ו-5.8% (8) מהמטופלים בקבוצת הפלצבו, עם 14.4% (40) מהמטופלים בקבוצת ה-fruquintinib ו-5.1% (7) מהמטופלים בקבוצת הפלצבו דרשו אשפוז.

לסיכום, בקרב מטופלים סיניים עם סרטן מעי גס גרורתי שסבלו מהתקדמות הגידול לאחר לפחות 2 משטרי טיפול כימותרפיה קודמים, טיפול עם fruquintinib במתן פומי, בהשוואה לפלצבו, הסתיים עם שיפור משמעותי סטטיסטית בהישרדות כללית. יש צורך במחקרים נוספים על מנת להעריך יעילות באוכלוסיות נוספות, מחוץ לסין.

 מקור:

Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of Fruquintinib vs Placebo on Overall Survival in Patients With Previously Treated Metastatic Colorectal CancerThe FRESCO Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;319(24):2486–2496. doi:10.1001/jama.2018.7855

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  תגיות: סרטן מעי גס,  סרטן קולון,  fruquintinib,  מעכב VEGFR
תגובות