פרופ' ברי קפלן

פרופ' דוד גורדון

ד"ר איתן פאר

ד"ר יוסף מאי

ד"ר רוית נחום

ליאת שיק-נוה

פרופ' אמנון בז'ז'ינסקי

פרופ' יואב פלד

פרופ' יונה תדיר

ד"ר איתן פאר

ד"ר דרור דיקר

ד"ר יאיר פרנקל

ד"ר מיקי הירש

ד"ר נועה חובב

ד"ר עמוס בר

ד"ר איתן פאר

נושאים קשורים:  מצגות וכנסים