סרטן השד 07.06.2020

אורח חיים בריא והסיכוי לסרטן שד בנשים בקבוצת סיכון

קבוצת מחקר בריטית פרסמה ב-JAMA עבודת מחקר מקיפה שבחנה את הקשר בין הרגלי אורח חיים בריא לבין סיכון לסרטן השד בקבוצות עם נטיות גנטיות שונות לפתח גידולים

אורח חיים בריא (אילוסטרציה)

הקשר בין גורמים שאינם תורשתיים, כולל אורח החיים, לבין הסיכון לחלות בסרטן השד (BC) אצל קבוצות נשים בעלות מטען גנטי שונה, איננו מובן במלואו. מסיבה זו, מחקר המשתמש בנתוני מעקב לגבי אורח החיים יחד עם ריבוד גנטי עשוי לעזור באפיון קשרים חשובים אלו ולסייע בהבנה מלאה של גורמי הסיכון והצורך במניעה.

קבוצת מחקר בריטית פרסמה החודש ב-JAMA עבודת מחקר מקיפה שבחנה את הקשר בין הרגלי אורח חיים בריא לבין סיכון לסרטן השד בקבוצות עם נטיות גנטיות שונות לפתח גידולים.

בקבוצה של 2,728 נשים עם BC הגיל הממוצע היה 60.1 (5.5) שנים, והגיל הממוצע של 88,498 נשים ששמשו כקבוצת בקרה היה 59.4 (4.9) שנים. משך המעקב החציוני לקבוצה היה 10 שנים (מקסימום 13 שנים).

לנשים עם BC היה BMI גבוה יותר (סיכון יחסי [RR],י1.14; 95% CI,י1.05-1.23), פחות פעילות גופנית (RR, 1.12; 95% CI, 1.01-1.25), שימוש ממושך יותר בטיפול תחליפי הורמונלי (RR, 1.23; CI 95%, 1.13-1.34), שימוש נרחב יותר באמצעי מניעה פומיים (RR, 1.02; 95% CI, 0.93-1.12) וצריכה גבוהה יותר של אלכוהול (RR, 1.11; 95% CI, 1.03-1.19) לעומת הנשים בקבוצת הבקרה.

בסך הכל, 20,657 נשים (23.3%) קיימו אורח חיים בריא, 60,195 נשים (68.0%) קיימו אורח חיים סביר מבחינה בריאותית (בינוני), ו-7,637 נשים (8.6%) קיימו אורח חיים לא בריא.

ה-RR בקבוצת הסיכון הגנטי הגבוה ביותר היה 2.55 (CI 95%, 2.28-2.84), ו-RR של הנשים עם אורח החיים הלא בריא היה 1.44 (CI 95%, 1.25-1.65). הקשר בין אורח החיים לבין סרטן השד הראה מובהקות בכל הקבוצות הגנטיות:

בהשוואה לקבוצת ההתייחסות של נשים עם אורח חיים בריא, נשים עם אורח חיים לא בריא היו בסיכון גבוה יותר לפתח סרטן שד בקבוצה הגנטית בסיכון נמוך (HR, 1.63; 95% CI, 1.13-2.34), קבוצה גנטית ביניים (HR, 1.94; 95% CI, 1.46-2.58), ובקבוצה גנטית בעלת סיכון גבוה (HR, 1.39; 95% CI, 1.11-1.74).

אורח חיים סביר מבחינה בריאותית (בינוני) נקשר גם הוא לסיכון גבוה יותר לסרטן השד בקרב הקבוצה הגנטית בעלת הסיכון הנמוך לסרטן (HR, 1.40; 95% CI, 1.09-1.80) ולקבוצה הגנטית בעלת הסיכון הבינוני (HR, 1.37; 95% CI, 1.12-1.68).

במחקר קבוצתי זה של נתונים על נשים ב-Biobank בבריטניה, נראה כי אורח חיים בריא יותר עם יותר פעילות גופנית, משקל בריא, צריכת אלכוהול נמוכה, ללא שימוש באמצעי מניעה דרך הפה ובלי שום טיפול תחליפי הורמונלי או טיפול לזמן מוגבל נמצא במיתאם להפחתה ברמת הסיכון לסרטן השד גם בקרב נשים בעלות סיכון גנטי גבוה יותר לסרטן השד.

מקור: 

Al Ajmi K, Lophatananon A, Mekli K, Ollier W, Muir KR. Association of Nongenetic Factors With Breast Cancer Risk in Genetically Predisposed Groups of Women in the UK Biobank Cohort. JAMA Netw Open. 2020;3(4):e203760. Published 2020 Apr 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3760

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  BRCA,  סיכון לסרטן השד,  אורח חיים בריא,  אלכוהול,  אמצעי מניעה