גיל המעבר 24.06.2021

הקשר בין איכות השינה לתפקוד מיני בנשים בגיל המעבר

במחקר שכלל אלפי נשים בגיל ממוצע של 53 שנה נמצא כי איכות שינה ירודה נקשרה לתפקוד מיני לקוי

מטרת המחקר היתה להעריך את הקשר בין שינה לתפקוד מיני אצל נשים. עבור מחקר חתך זה השתמשו החוקרים בנתונים מתוךData Registry on Experiences of Aging Menopause and Sexuality (DREAMS). במסגרת המחקר חולקו שאלונים לנשים אשר התייצגו עם תלונות הקשורות לגיל המעבר או לתפקוד מיני במרפאת Mayo מדצמבר 2016 עד ספטמבר 2019.

החוקרים העריכו פרמטרים של תפקוד מיני ואיכות שינה באמצעותFemale Sexual Function Index (FSFI), Female Sexual Distress Scale-Revised (FSDS-R) ו-Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), בהתאמה. קורלציות בין איכות שינה (PSQI ≥ 5 היתה ההגדרה עבור איכות שינה ירודה). משך שינה (<5 שעות, 5-6 שעות, 6-7 שעות, >7 שעות) ותפקוד מיני לקוי (FSFI ≤ 26.55 ו-FSDS-R ≥ 11) הוערכו באמצעות מודלים סטטיסטיים.

המחקר כלל 3,433 מקרים של נשים בגיל ממוצע של 53 שנים. נשים פעילות מינית (n=2,487; 72.4%) נכללו באנליזה הראשית, מתוכן אצל 75% היתה איכות שינה ירודה ו-54% ענו על הקריטריונים לתפקוד מיני לקוי.

נשים עם איכות שינה ירודה נמצאו עם סיכויי מוגבר פי 1.48 לדווח על תפקוד מיני לקוי (95% רווח בר-סמך 1.21- 1.80, p<0.001). מבין הנשים אשר דיווחו על פחות מ-5 שעות שינה בלילה, 63.3% היו עם תפקוד מיני לקוי, והדירוגים שחושבו עבורן בסולם Sexual Function Index היו נמוכים משמעותית בהשוואה לנשים אשר דיווחו על >7 שעות שינה בלילה (p=0.004); יחד עם זאת, עבור תוצאה זו לא נמצאה מובהקות סטטיסטית בניתוח רב-משתני.

נשים פעילות מינית דיווחו בסבירות גבוהה יותר על איכות שינה טובה בהשוואה לנשים אשר לא היו פעילות מינית (25.3% לעומת 20.5%, p=0.003)

לסיכום, על פי תוצאות המחקר נמצא קשר בין איכות שינה ירודה, אך לא משך שינה לסיכויי מוגבר לתפקוד מיני לקוי. איכות שינה טובה היתה קשורה למצב של פעילות מינית.

מקור: 

Kling, Juliana M. et. al (2021) Menopause DOI: 10.1097/GME.0000000000001744

נושאים קשורים:  מחקרים,  שעות שינה,  תפקוד מיני,  איכות שינה
תגובות