גרורות 14.09.2021

מה מבדיל בין התפשטות גרורות לבלוטת זקיף יחידה לבין התפשטות לבלוטות לימפה מרוחקות יותר?

במחקר שהתפרסם בכתב העת EBioMedicine נמצא כי לגרורות המתפשטות לבלוטת זקיף לעומת אלו המתפשטות הלאה למספר בלוטות מרוחקות יש גנטיקה שונה, המשפיעה על רמת האלימות של הגידולים

לימפומה, תאים סרטניים. אילוסטרציה

מטופלות עם סרטן שד המתייצגות עם גרורות בקשרית לימפה יחידה (מקשריות הזקיף) שורדות למשך זמן ארוך יותר בהשוואה לאלו המתייצגות עם גרורות במספר קשריות (3≤). עם זאת, יש מיעוט מידע על אודות המאפיינים הגנטיים והאימונולוגיים של גרורות של סרטן שד בתוך קשריות הלימפה האזוריות כאשר הן נודדות הלאה מקשריות הזקיף (Sentinel Lymph Nodes - SLN) אל עבר קשריות מרוחקות יותר (Multiple Regional Lymph Nodes - MLN).

תיוג גנומי בתאי הגידול הראשוני ובגרורות בקשריות הלימפה בוצע עבור 157 מטופלות עם סרטן שד. התיוג בוצע בעזרת פאנל של next-generation sequencing המכיל 520 גנים המקושרים לסרטן. בניתוח תוצאות המחקר כללו דוגמיות מגידולים ראשוניים, בלוטות לימפה עם גרורות וקשריות לימפה סמוכות ותקינות מבחינה קלינית (20 מטופלות מקבוצת SLN ו-28 מטופלות מקבוצת MLN).

תוצאות המחקר הדגימו כי גרורות בבלוטות מרוחקות (p=0.029) ובגידולי שד ראשוניים (p=0.011) התייצגו בשכיחות גבוה יותר עם מוטציות מסוג PIK3CA בהשוואה לגרורות בבלוטות זקיף. החוקרים זיהו קבוצה של 14 מוטציות המקושרות לפיזור גרורתי לבלוטת זקיף יחידה וקבוצה נפרדת של 15 מוטציות המקושרות לפיזור גרורתי מרוחק. רק 4 מוטציות (PIK3CA, CDK4, NFKBIA ו-CDKN1B) היו שמורות בגרורות משני הסוגים. כמו כן נמצא כי העומס המוטציוני (Tumor Mutational Burden - TMB) היה נמוך באופן מובהק בקבוצת SLN בהשוואה לקבוצת הגידולים הראשוניים (p=0.0021), בעוד הדרדור ב-TMB לא השיג שונות מובהקת עבור קבוצת MLNי(p=0.083).

בניתוח העשרת הגנים החוקרים זיהו 4 אותות מוגברים בין בקבוצת הגידולים הראשוניים ובין בקבוצת ה-MLN הכוללים שלושה אותות העברה מאפיתל לתא מזנכימלי (Epithelial-to-Mesenchymal Transition - EMT) ואות אחת לאנגיוגנזה.

יחס תאים מסוג CD8/Treg ו-CD8/EMT היו גבוהים באופן מובהק בקשריות לימפה בריאות וסמוכות במטופלות עם קשרית גרורתית יחידה ב-SLN בהשוואה לדוגמיות ממטופלות עם MLN (p=0.045 ו-p=0.023, בהתאמה). ממצא זה מרמז כי למערכת ההגנה החיסונית במטופלות עם MLN יש סביבה מיקרוסקופית פחות טובה המאפשרת פיזור גרורתי נרחב יותר.

מסקנת החוקרים הייתה כי לגרורות בקשרית זקיף יחידה וגרורות מרוחקות יש פרופיל חיסוני ומולקולרי שונים בתכלית. ממצאים אלו נמצאו קשורים להתנהגות אלימה יותר של הגידולים ומאפיינים חיסוניים פחותים במטופלות עם גרורות MLN לעומת אלו עם גרורות בקשרית דקיף יחידה.

מקור: 

Bo Chen, et al. (2021) “Genetic and immune characteristics of sentinel lymph node metastases and multiple lymph node metastases compared to their matched primary breast tumors”. EBioMedicine, September 2021. Vol. 71, e:103542. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103542

נושאים קשורים:  גרורות,  סרטן השד,  גרורות בלימפה,  גנום,  מחקרים