יתר לחץ דם 09.01.2022

השפעת מתכות כבדות על יתר לחץ דם במנופאוזה

על הקשר בין קדמיום, עופרת וכספית בסרום לבין יתר לחץ דם אצל נשים פרה ופוסט מנופאוזאליות

מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין קדמיום, עופרת וכספית בסרום ליתר לחץ דם אצל נשים פרה ופוסט מנופאוזאליות. במסגרת המחקר שנערך בין שנת 2009 לשנת 2017, נותחו רמות של מתכות כבדות (קדמיום, עופרת וכספית) אצל 7,226 נשים אשר הוקצו באופן אקראי. יחסי הסיכויים (ORs) עבור יתר לחץ דם חושבו עבור רמות סרום log2- של מתכות כבדות, רמות שלישוניות חציוניות של קדמיום, עופרת וכספית ועבור אינטראקציות בין רמות של מתכות כבדות ושלישונים, לאחר התאמות למשתנים מתערבים.

תוצאות המחקר הראו כי הכפלה של קדמיום בסרום היתה קשורה ליתר לחץ דם אצל נשים פרה-מנופאוזליות (OR 2.47, רווח בר-סמך של 95%: 1.01-6.10, P = 0.049) ואצל נשים פוסט-מנופאוזאליות (OR 1.70, רווח בר-סמך של 95%: 1.02-2.84, P = 0.043).

מגמות משמעותיות נצפו עבור שלישונים של קדמיום (P < 0.01). אצל נשים פרה מנופאזאליות, עלייה של פי שניים ברמות כספית בסרום העלתה את ה-OR של יתר לחץ דם ב-3.08 (רווח בר-סמך של 95%: 1.12-8.43, P = 0.029) ומגמות משמעותיות נצפו גם עבור שלישונים של כספית בסרום (P < 0.01). לבסוף, אינטראקציות בין קדמיום בסרום, עופרת וכספית אצל נשים לפני ולאחר מנופאוזה השפיעו על שכיחות יתר לחץ דם.

החוקרים סיכמו כי בהתחשב בחשיפה הגוברת למתכות כבדות באזור המחקר (קוריאה), יש לבצע מחקרים רטרוספקטיביים נוספים על מנת לזהות קשר בין חשיפה למתכות כבדות, בנפרד או באופן משולב, לבין שכיחות של גורמי סיכון קרדיווסקולריים.

מקור:

Nguyen, Hai Duc  et. al (2021) Menopause DOI: 10.1097/GME.0000000000001865

נושאים קשורים:  מחקרים,  מתכות כבדות,  יתר לחץ דם,  הרעלות,  מנופאוזה
תגובות