משך פוריות 20.12.2022

משך שנות פוריות והשפעתן על תוחלת חיים

במחקר עוקבה שוודי נמצא כי משך שנות פוריות מעל 40 שנה קשור להתארכות החיים בכמעט שנה | שמירה על אורח חיים בריא מעצימה את ההשפעה החיובית של אורך שנות הפוריות

פוריות (אילוסטרציה)

גיל הופעת גיל המעבר נמצא קשור לתמותה אך טרם נבחן הקשר בין משך פוריות לבין תמותה. במחקר זה החוקרים ביקשו לבחון מהו משך שנות הפוריות שמקושר לתמותה מכל סיבה ולבחון את תפקידם של אורח חיים בריא ורקע משפחתי בקשר זה.

11,699 נשים (גיל ממוצע של 63.54 שנים) מתוך מחקר תאומים שוודי היו במעקב למשך עד 19 שנה. מידע על משך שנות הפוריות (הזמן מהופעת וסת ראשונה ועד הופעת גיל המעבר) ועל מאפייני אורחות חיים (הכוללים עישון, שימוש באלכוהול, פעילות גופנית שרובדו לפי חיובי/ בינוני/ שלילי) נאסף בעזרת שאלון מתוכנן. נתוני שרידות נאספו מתוך מרשם סיבות המוות בשוודיה. המידע נותח בעזרת משוואות הערכה מוכללות, רגרסיית לפלס ורגרסיה לוגיסטית מותנית.

תוצאות המחקר הדגימו כי על פי משוואות ההערכה המוכללות, בהשוואה לנשים עם עד 34 שנות פוריות, נשים עם 40 שנות פוריות לפחות הדגימו משך שרידות ארוך ב-0.84 (טווח של 0.24-1.43) שנים (יחס סיכויים של 0.79, רווח בר-סמך של 0.68-0.9).

נשים עם משך פוריות ארוך מ-40 שנים ששמרו על אורח חיים בריא היו בסיכון נמוך לתמותה מכל סיבה בהשוואה לנשים עם משך פוריות נמוך מ-40 שנים ששמרו על אורח חיים בריא (יחס סיכויים של 0.28, רווח בר-סמך של 0.23-0.35).

נצפתה השפעה תוספית של שנות פוריות מעל 40 שנים ושמירה על אורח חיים בריא (שיעור הניתן לייחוס של 0.584, רווח בר-סמך של 0.016-1.151). על פי רגרסיה לוגיסטית מותנית ועל פי משוואות ההערכה המוכללות יחסי הסיכויים לא היו שונים באופן מובהק (p=0.67).

מסקנת החוקרים היתה כי משך ארוך של שנות פוריות נמצא קשור לירידה בתמותה מכל סיבה ולעלייה בשרידות למשך 0.84 שנים. אורח חיים בריא יכול להגביר את ההשפעה החיובית של משך פוריות ארוך על תמותה. החוקרים לא מצאו השפעה של רקע משפחתי על הקשר הנצפה.

מקור:

Association of life-course reproductive duration with mortality: a population-based twin cohort study. Xuerui Li, Shuqi Wang, Michelle Dunk, Wenzhe Yang, Xiuying Qi, Zhuoyu Sun, Weili Xu. American Journal of Obstetrics and Gynecology. November 2022

נושאים קשורים:  חשיפה לאסטרוגן,  רקע משפחתי,  אורח חיים,  אורך החיים,  תמותה,  פוריות,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו