סרטן המעי הגס 10.12.2023

ניבוי פרוגנוזה על פי חלבוני מפתח בגידולי מעי גס

במחקר נמצא כי החלבונים Ki67, Her-2 ו-P53 מוטנטי מספקים מידע קלינופתולוגי משמעותי עבור התקדמות ופרוגנוזה של גידולי מעי גס וחלחולת

סרטן המעי הגס. אילוסטרציה

קיימים מחקרים המתחקים אחרי סמנים ביולוגיים עבור התפתחות ופרוגנוזה של סרטן המעי הגס והחלחולת (Colorectal Cancer - CRC) ובוחנים את הקשר בין סמנים אלה לבין קצב התקדמות המחלה. עם זאת, סמן מולקולרי יחיד של השאת לרוב אינו מספיק לצורך הערכה וניבוי התקדמות של CRC והפרוגנוזה שלו.

על כן, יש צורך בזיהוי משלב של סמנים המקושרים לגידול. חלבוני Ki67,יHer-2 ו-P53 מוטנטי (mutantP53 - MutP53) המשחקים תפקיד עיקרי בהערכת היארעות, התקדמות ופרוגנוזה של CRC.

על פי ביטוי החלבונים, שמוערך בעזרת מבדק אימונוהיסטוכימי, החוקרים פיתחו מדד סיכון, נומוגרמה ומודל לניבוי פיזור גרורתי לקשריות לימפה בעזרת תוכנות R ופייתון.

מטרת המודל היתה לחקור את הערך של חלבונים אלה בניבוי התקדמות CRC ופרוגנוזה ולבחון את הקשר בין חלבונים אלה לבין מאפיינים קלינופתולוגיים של CRC. לצורך כך המודל נבדק עבור נבדקים עם CRC;י755 מטופלים בעוקבת האימון ו-211 מטופלים בעוקבת האישוש, שמידע עבורם נאסף ממאגר הנתונים של בית החולים.

תוצאות המחקר הדגימו כי ביטוי של Ki67 נמצא במתאם חזק עם: שלב T, שלב N, שלב TNM, חדירה לכלי הדם, התמיינות וסיווג התאים וקרצינוגנזיס של אדנומה.

כמו כן, ביטוי של Her-2 נמצא במתאם חזק עם שלב T, שלב N, שלב TNM, חדירה לכלי הדם ולעצבים, pMMR/dMMR, קרצינומה עם תאי טבעת חותם (Signet Ring) והתמיינות וסיווג תאים.

בנוסף, הביטוי של MutP53 נמצא במתאם חזק עם: שלב T, שלב N, שלב TNM, חדירה לכלי הדם ולעצבים, קרצינוגנזיס של אדנומה, קרצינומה עם תאי טבעת חותם (Signet Ring), התמיינות וסיווג תאים ו-pMMR/dMMR.

עלייה בביטוי של כל אחד מהחלבונים ניבאה פרוגנוזה ירודה. מודל הסיכונים הקיים מבוסס על שלושת חלבוני המפתח הללו והדגים ערך מנבא גבוה לקביעה של מאפיינים פתולוגיים ופרוגנוזה של CRC ונמצא אף כמשפיע עצמאי על פרוגנוזה.

מודל הניבוי המבוסס על נומוגרמה, אשר התבסס על מודל הסיכונים, הדגים, לאחר הערכה מספקת, ערך קליני משמעותי יותר לניבוי פרוגנוזה.

עוקבה נבדלת של 211 חולים עם CRC שנאספו מתוך מאגר הנתונים של בית החולים איששה את היעילות הגבוהה של המודלים הללו. יישום של אלגוריתם XGBoost במודל לניבוי פיזור גרורתי לקשריות הלימפה, אשר משלב את שלושת החלבונים החשובים הללו, הדגים יכולת מנבאת משמעותית לפיזור גרורתי בקשריות הלימפה.

מסקנת החוקרים היתה כי מודל הסיכונים, נומוגרמה ומודל לניבוי פיזור גרורתי בקשריות הלימפה מספקים כולם תובנות חשובות בנוגע לחשיבות של ערכי שלושת החלבונים בניבוי התקדמות ופרוגנוזה של CRC. מחקר זה מספק בסיס תיאורטי להמשך סקירה עבור מודלים יעילים המשתמשים בסמני גידול של CRC.

מקור:

Front. Oncol., 23 November 2023 Sec. Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1236441

נושאים קשורים:  סרטן מעי גס וחלחולת,  Ki67,  Her-2,  MutP53,  פרוגנוזה,  התקדמות,  גרורות,  נומוגרמה,  ניבוי,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו